ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส

บริการพัฒนฝือมือช่างเชื่อม , ช่างประกอบ , บริการฝึกอบรมเทคนิคการเชื่อมเเละตัดโลหะ ,   การเชื่อมอารก์โลหะด้วยมือ , การตัดโลหะ , การเชื่อมมิก/เเม็ก/ทิก

COURSE

หลักสูตรประจำปี

IN HOUSE

หลักสูตร In-house

อบรมหลักสูตรประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี2567

ทดสอบฝีมือเเรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรม In-house

ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อม

ศูนย์ทดสอบฝีมือเเรงงาน

ศูนย์ประเมินความรู้