หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565
กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและการตรวจสอบ
Training Safetyหลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่
(Manual Metal Gas Welding for Beginner)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
25-28 ต.ค. 65 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำหรับ ผู้ฝึกหัดใหม่ (30 ชั่วโมง) 15,000.-   register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
(MMA : Manual Metal Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
13-14 ก.ย. 65 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-   register now
25-26 ต.ค. 2565 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง) 7,500.- register now
6-7 ธ.ค. 2565  การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก) 7,000.-    register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมทิก
(TIG : Tungsten Inert Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
27-28 ต.ค. 2565 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 8,500.-   register now
8-9 ธ.ค. 2565 การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กคาร์บอน) 8,500.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก
(MAG : Metal Active Gas Welding)

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
 ปี 2566 การเชื่อมแม็ก (เหล็กบาง) -   register now
         

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา
(VT : Basic Visual Testing)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
ปี 2566 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 5,000.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส
(Arc Welding and Gas Cutting Safety)

วันที่อบรม สถานที่อบรม  ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
17 ก.ย. 2565 ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม / อ.เมือง จ.ระยอง 2,500.-   register now
29 ต.ค. 2565  ,, 2,500.-   register now
         

> หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************