หลักสูตรเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ประจำปี 2565
logo welding 31
สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

วันที่อบรม หลักสูตร ค่าลงทะเบียน  ใบสมัครอบรม
10-11 กันยายน 2565
(ระยะเวลา 12 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี)
5,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
10-12 กันยายน 2565
(ระยะเวลา 18 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี + ปฏิบัติ)
8,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
22-23 ตุลาคม 2565
(ระยะเวลา 12 ชม.)
 การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี)
5,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
22-24 ตุลาคม 2565
(ระยะเวลา 18 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี + ปฏิบัติ)
8,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
3-4 ธันวาคม 2565
(ระยะเวลา 12 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี)
5,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
3-5 ธันวาคม 2565
(ระยะเวลา 18 ชม.)
การเตรียมความพร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
(ทบทวนทฤษฎี + ปฏิบัติ)
8,000.- คลิ๊ก... สมัครอบรมที่นี่
       

 > หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
> สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 094-671-1555
> สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เอสวายเอส เซอร์วิสเซส สาขาช่างเชื่อมและตัดโลหะ  @ตึกวีอาร์พี (ใกล้ไทวัสดุระยอง) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

*************************************************

logo welding 12ตารางทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565

*************************************************