COURSE

หลักสูตรประจำปี

กลุ่มหลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมเเละการตรวจสอบ

หลักสูตร เทคโนโลยีงานเชื่อมและประกอบ

Welding and Fabrication Technology

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
-
พื้นฐานการเป็นผู้ช่วยช่างประกอบ (Fitter)
-
ใบสมัคร
-
การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบท่อ
-
ใบสมัคร
-
การพัฒนาทักษะการเป็นช่างประกอบโครงสร้าง
-
ใบสมัคร
-
การพัฒนาทักษะช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส
-
ใบสมัคร
-
การบัดกรีแข็ง (ท่อทองแดง)
-
ใบสมัคร
-
เทคนิคการเชื่อมซ่อมบำรุง
-
ใบสมัคร

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หลักสูตร การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

MMA : Manual Metal Gas Welding

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
21-22 ก.พ. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก)
7,000.-
21-22 ก.พ. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง)
7,500.-
16-17 , 23-24 มี.ค. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
15,000.-
15-16 , 22-23 มิ.ย. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
15,000.-
27-28 มิ.ย. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก)
7,000.-
27-28 มิ.ย. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง)
7,500.-
12-13 , 19-20 ต.ค. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
15,000.-
24-25 ต.ค. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมโครงสร้างเหล็ก)
7,000.-
24-25 ต.ค. 67
การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (งานเชื่อมท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง)
7,500.-

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หลักสูตร การเชื่อมทิก

TIG : Tungsten Inert Gas Welding

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
-
การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
17,500.-
ใบสมัคร
28 - 29 มี.ค. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน)
8,000.-
ใบสมัคร
28 - 29 มี.ค. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส)
8,500.-
ใบสมัคร
28 - 29 มี.ค. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน)
8,500.-
ใบสมัคร
28 - 29 มี.ค. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส)
9,500.-
ใบสมัคร
6-7 , 13-14 ก.ค. 67
การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
17,500.-
ใบสมัคร
25 - 26 ก.ค. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน)
8,000.-
ใบสมัคร
25 - 26 ก.ค. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส)
8,500.-
ใบสมัคร
25 - 26 ก.ค. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน)
8,500.-
ใบสมัคร
25 - 26 ก.ค. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส)
9,500.-
ใบสมัคร
9-10, 16-17 พ.ย. 67
การเชื่อมทิก (30 ชม.) สำหรับผู้ฝึกหัดใหม่
17,500.-
ใบสมัคร
21 - 22 พ.ย. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าคาร์บอน)
8,000.-
ใบสมัคร
21 - 22 พ.ย. 67
การเชื่อมทิก (เหล็กแผ่นกล้าไรสนิม / สแตนเลส)
8,500.-
ใบสมัคร
21 - 22 พ.ย. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าคาร์บอน)
8,500.-
ใบสมัคร
21 - 22 พ.ย. 67
การเชื่อมทิก (ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม / สแตนเลส)
9,500.-
ใบสมัคร

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หลักสูตร การเชื่อมแม็ก & ฟลักซ์คอร์

Metal Active Gas Welding & Flux Cored Arc Welding

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
26 - 27 เม.ย. 67
การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง)
8,500.-
26 - 27 เม.ย. 67
การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW)
9,500.-
23 - 24 ส.ค. 67
การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง)
8,500.-
23 - 24 ส.ค. 67
การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW)
9,500.-
19 - 20 ธ.ค. 67
การเชื่อมแม็ก (MAG / เหล็กบาง)
8,500.-
19 - 20 ธ.ค. 67
การเชื่อมฟลักซ์คอร์ (FCAW)
9,500.-

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หลักสูตร พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา

VT : Basic Visual Testing

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
10 - 11 พ.ค. 67
พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-
13 - 14 ก.ย. 67
พื้นฐานการตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยสายตา (Basic VT)
สำหรับ หัวหน้าช่างเชื่อม, ช่างเชื่อม
7,000.-

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและตัดโลหะด้วยแก๊ส

Arc Welding and Gas Cutting Safety

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน ใบสมัครอบรม
27 ก.พ. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-
30 เม.ย. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-
25 มิ.ย. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-
27 ส.ค. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-
15 ต.ค. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-
11 ธ.ค. 67
Online Training via Google Meet
1,900.-

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:  โทร. 087-841-3399, 094-671-1555
สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ: ศูนย์ฝึกอบรมช่างเชื่อม  @ซอยวัดบ้านเก่า (ตรงข้าม รร.นานาชาติสิงคโปร์ ระยอง) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง